ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT I OCIEPLENIE ELEWACJI

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i ocieplenia elewacji Przedszkola nr 64 w Poznaniu wraz ze zmianą jej kolorystyki.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

5. Przedmiar robót: