Informacje bieżące

 

W dniu 31.08.2020 r. odbędzie się na terenie przedszkola zebranie organizacyjne dla rodziców:

– grupy I (3 i 4 latków) o godz. 16.30

– grupy II (5 i 6 latków) o godz. 18.00

                                                                                                           Zapraszamy!

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówki

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie przyjmuje klientów w siedzibie placówki – ul. Romana Brandstaettera 6 i ul. Winogrady 24 w Poznaniu.

W związku z powyższym, wszelkie sprawy proszę załatwiać drogą telefoniczną 61 8203 691 lub mailową (sp38@poznan.interklasa.pl)

Wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 64 im. „Bolka i Lolka” ul. Winogrady 24  proszę pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

wypełnić i złożyć w siedzibie zespołu, wysłać skan drogą elektroniczną na adres sp38@poznan.interklasa.pl lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

ul. Romana Brandstaettera 6

61-659 Poznań

Wnioski z załącznikami należy złożyć do 25 czerwca 2020 r.

              Listy dzieci przyjętych do Przedszkola nr 64 im. “Bolka i Lolka”  w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 w rekrutacji uzupełniającej jest dostępna na stronie internetowej poznańskiego serwisu oświatowego.

Szanowni Państwo,

Od 14 marca 2020 r. – do odwołania, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, związany z zakażeniem wirusem SARS COV-2.  Wobec braku możliwości określenia do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w  funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, zaprojektowano przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, do dnia 10 kwietnia 2020 roku.  W przypadku naszego przedszkola wykorzystamy kształcenie na odległość. W tym celu od 25 marca 2020 r., do dnia 10 kwietnia 2020 r., poprzez stronę iPRZEDSZKOLA, przesyłane będą rodzicom propozycje zajęć i zabaw dla dzieci.

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku)

Podczas zawieszenia zajęć można skontaktować

się z sekretariatem

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10
mailowo: sp38@poznan.interklasa.pl

We wtorki i piątki w godz. 10ºº-13ºº

również telefonicznie: 61 820 36 91.

 

Koronawirus – informacje dla rodziców

W celu zapewnienia dziecku opieki rodzic może skorzystać z:

 • urlopu wypoczynkowego,
 • urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
 • urlopu na żądanie
 • przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni – dotyczy dzieci do lat 8.

Najczęściej zadawane pytania

 • Ile trwać będzie zawieszenie zajęć?
  11-24 marca 2020 r.
 • Co z bezpieczeństwem dzieci, które nie pójdą do szkoły?
  Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które nie pójdą do szkoły/przedszkola odpowiada rodzic.
 • Jak uzyskać zasiłek?
  Aby starać się o zasiłek opiekuńczy potrzebne jest złożenie oświadczenia do ZUS – załącznik – u pracodawcy
 • Co z naborem do przedszkoli?
  W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące ewentualnej zmiany terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach – terminy rekrutacji pozostają bez zmian.
  Więcej na stronie: Poznański Serwis Oświatowy
 • Czy zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny?
  Tak, 80%.
 • Dodatkowe informacje
  Szkoły, przedszkola i żłobki – Poznan.pl,144536.html
  Miasto Walczy z koronawirusem – Poznan.pl,144535.html
 • Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na stronie MEN
  Serwis Rzeczpospolitej Polskiej
  Załączniki

 

Podziękowania