PLANOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8.30

Zajęcia indywidualne, zabawy organizowane przez nauczyciela, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, ćwiczenia poranne, czynności organizacyjno-porządkowe.

8.30 – 9.00

Przygotowanie do I śniadania, I śniadanie.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu aktywizujące wszystkie sfery działalności dziecka: ruchową, muzyczną, plastyczną, umysłową, techniczną (zgodnie z podstawa programową).

10.00 – 11.00

Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy swobodne w sali w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

11.00 – 11.30

Przygotowanie do II śniadania, II śniadanie.

11.30 – 13.00

Dzieci 3 i 4 letnie odpoczynek w formie leżakowania, dzieci 5 i 6 letnie zajęcia indywidualne, zabawy swobodne, zajęcia dydaktyczne realizowane według programu. 

13.00 – 14.00

Przygotowanie do obiadu, obiad, dzieci 5 i 6 letnie odpoczynek relaksacyjny, słuchanie muzyki, czytanie opowiadań, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

14.00 – 17.00

Zajęcia indywidualne i w małych zespołach, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, gry i zabawy w ogrodzie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, zajęcia dodatkowe.