Projekt edukacyjny “Dzieciaki dla klimatu”

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka nasze Przedszkole wzięło udział w projekcie „Przedszkolaki dla klimatu”. Celem projektu było przybliżenie problematyki ochrony środowiska oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej przedszkolaków, zwrócenie uwagi na wpływ człowieka na otaczające środowisko. Nasz projekt nosił nazwę:
„Nasze dzieci-ostatnie pokolenie, które uratuje Matkę Ziemię”. Organizatorem akcji był poznański odział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Przedszkolaki podczas realizacji projektu dowiedziały się też jakie zagrożenia dla środowiska płyną ze strony ludzi oraz jak możemy zadbać o Ziemię. Na zakończenie projektu dzieci wykonały plakat w formacie A-3 podsumowujący nasze działania. Otrzymaliśmy certyfikat, nagrodę niespodziankę- kalendarze oraz tablet. Zakończenie projektu nie oznacza końca podejmowanych działań, zamierzamy prężnie działać dalej.