Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy
ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi
świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi
w całej Polsce i za granicą.

Regulamin projektu znajduje się na stronie internetowej: Mały Miś w świecie wielkiej literatury (mac.pl)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.).

Czy sztuka to trudna i nudna tematyka dla dzieci? Nie, pod warunkiem, że się nią bawimy. Nie skupiajmy się na tytułach czy trudnych nazwiskach, oswajajmy dzieci z dziełami, otaczajmy reprodukcjami, wzbudzajmy ich ciekawość.

Projekt bazuje na założeniach Friedricha Froebla. Jedynym z podstawowych założeń pedagogiki freblowskiej jest zabawa, a jak dodamy do tego sztukę, to powstanie nam wyjątkowa „Zabawa sztuką”.

EKOEKSPERYMETARIUM

Na projekt składają się różnorodne działania poświęcone edukacji ekologicznej i postawom proklimatycznym w codziennym życiu. Tematyka ochrony środowiska czy ograniczenia konsumpcjonizmu podane są w formie atrakcyjnej gry online dla najmłodszych, która uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci, pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę.

Gra online to w rzeczywistości cykl ekozajęć w wirtualnym domu, gdzie można odwiedzić różne pomieszczenia, w których ukryte są zagadki pomagające zrozumieć, na czym polega oszczędzanie energii, wody lub prawidłowe segregowanie śmieci – jak wielkie znaczenie dla środowiska ma zmiana drobnych nawyków.

CELE PROJEKTU:

-uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci;

-tematyka ochrony środowiska czy ograniczenia konsumpcjonizmu podane są w sposób atrakcyjny dla najmłodszych, ponieważ twórcy sięgają po proste komunikaty i działania, które mają przełożenie na codzienność każdego z nas;

-nagrodą jest przede wszystkim świadomość wprowadzania drobnych zmian, które zmieniają świat na lepszy.


Głównym założeniem 12. edycji programu „Gotuj się na zmiany” jest edukacja
dzieci i młodzieży w trzech obszarach:

 – dobrych nawyków żywieniowych,

– ekoświadomości i odpowiedzialnego podejścia do niemarnowania żywności,

– przystosowania do życia w kuchni.

Materiały edukacyjne powstały z uwzględnieniem podstawowych kierunków
realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023
i z możliwością wykorzystania elementów wchodzących w skład
programu Laboratoria Przyszłości!

Regulamin programu znajdziesz tutaj.