Wyniki rekrutacji podstawowej
2020/2021
Lista dzieci przyjętych
do Przedszkola nr 64 im. “Bolka i Lolka”
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej
2020/2021
do Przedszkole nr 64 im. “Bolka i Lolka”
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu