Zarządzenie nr 28 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 64 im. Bolka i Lolka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 .

Zarządzenie nr 28 w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 64.

ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia w Przedszkolu nr 64 im. ,,Bolka i Lolka”
Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii.

Zarządzenie nr 12 w sprawie Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii.

Procedury bezpieczeństwa na wypadek wystapienia COVID-19 w Przedszkolu nr 64 w Poznaniu.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 2020/2021 do Przedszkola nr 64.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 20200709

Wyniki rekrutacji podstawowej 2020/2021 do Przedszkola nr 64.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola w rekrutacji podstawowej 20200709

Zarządzenie w sprawie wdrożenia procedur zabezpieczenia w Przedszkolu nr 64.

Zarządzenie w sprawie w sprawie wdrożenia procedur zabezpieczenia w Przedszkolu nr 64 20200515

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO COVID-19 20200515

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 64.

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 64 20200506