Wyniki rekrutacji uzupełniającej 2020/2021 do Przedszkola nr 64.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej 20200709

Wyniki rekrutacji podstawowej 2020/2021 do Przedszkola nr 64.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola w rekrutacji podstawowej 20200709

Zarządzenie w sprawie wdrożenia procedur zabezpieczenia w Przedszkolu nr 64.

Zarządzenie w sprawie w sprawie wdrożenia procedur zabezpieczenia w Przedszkolu nr 64 20200515

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO COVID-19 20200515

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 64.

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 64 20200506