Zapewniamy:

  • Wykwalifikowany zespół pedagogów i specjalistów wychowania przedszkolnego
  • Zajęcia dodatkowe w godzinach pracy przedszkola:

Logopedia

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Język angielski

Język niemiecki

Rytmika

Gimnastyka korekcyjna

Religia