Zajęcia edukacyjne w Bramie Poznania ICHOT

W czwartek 10 kwietnia 2019 r. grupa starsza udała się na wycieczkę do Bramy Poznania na zajęcia edukacyjne pt. “Historia pewnego miecza”. Dzieci poznały historię Mieszka i Dobrawy, usłyszały legendę o mieczu oraz o chrzcie Polski. Po wysłuchaniu legendy odbyły się zajęcia plastyczne, gdzie dzieci tworzyły kukiełki Dobrawy, Mieszka i biskupa Jordana. Zajęcia zakończyły się wspólną zabawą ruchową.