Konkurs recytatorski

12 marca 2021 odbył się w naszym przedszkolu konkurs recytatorski utworów poetów polskich. W konkursie brały udział chętne przedszkolaki – zarówno te młodsze, jak i starsze. Dzieci recytowały wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima, D. Gellner i D. Wawiłow. Dzięki staraniom rodziców większość artystów zaprezentowała także ciekawe kostiumy i rekwizyty odpowiednio do recytowanego wiersza. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody za przygotowane i przedstawione publicznie utwory. Serdecznie dziękujemy za udział, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!